TIRAWAT AIR COMPRESSORS
Your Cart

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ THUNDER POWER TD-TIG200A 200Amp.

Product

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ THUNDER POWER TD-TIG200A 200Amp.


คุณสมบัติ (Features)

 - แรงดันไฟฟ้า 220V.

 - ความถี 50 Hz.

 - กระแสไฟเข้าสูงสุด 9.6/6.2 Kva.

 - แรงดันไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ 56V.

 - แรงดันไฟขาออกขณะเชื่อมมีภาระ 18V.

 - กระแสไฟเชื่อม 200 Amp.

 - ความสามารถ 60%

 - ระดับความเป็นฉนวน F


การรับประกันสินค้า

 1 ปีตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good